Zestaw przyłączeniowy do pompy

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO POMPY

Przeznaczony jest do montażu w instalacji centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody – pompą cyrkulacyjną.

Zestaw składa się z:

  • zaworu ZR o średnicy odpowiadającej instalacji (1", 5/4", 6/4", 2"),
  • zaworu odcinającego,
  • zaworu odcinającego z filtrem,
  • śrubunku montażowego pompy cyrkulacyjnej.
Scroll to top